Mannen som nektet å godta et forelegg på 20.000 kroner for karantenebrudd, ble frifunnet i retten. Mannen som nektet å godta et forelegg på 20.000 kroner for karantenebrudd, ble frifunnet i retten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Mann frifunnet for karantenebrudd på lensmannskontor

En mann dro på et lensmannskontor på Sørlandet selv om han var i karantene. Men siden han ikke fikk noen nærkontakter der, ble han frifunnet i retten.

Mannen oppsøkte Evje og Hornnes lensmannskontor tre dager etter at han returnerte fra Sverige. På kontoret snakket han med en politibetjent uten å informere om utenlandsturen og karantenen.

Etter hendelsen ble han ilagt et forelegg på 20.000 kroner, som han nektet å godta. Da saken nylig kom opp i Kristiansand tingrett, ble mannen frifunnet.

Retten konkluderte med at det var rimelig tvil om samtalen varte så lenge at politibetjenten hadde blitt mannens nærkontakt.

Selv om man er i innreisekarantene, kan man oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn husstanden unngås. Når det ikke er direkte fysisk kontakt, blir man nærkontakt når det holdes mindre enn to meter i 15 minutter.

– Etter dette kan ikke retten med sikkerhet slå fast at tiltalte var i kontakt med politibetjent A «i mer enn» 15 minutter. Det er med andre ord rimelig tvil om tiltalte har vært i «nærkontakt» med politibetjent A og dermed har brutt sin karantene plikt etter covid-19-forskriften, skriver dommerfullmektig Tonje Elisabeth Terjesen.

Hendelsen skjedde 22. mai da ankomst fra Sverige medførte innreisekarantene, noe som fortsatt er tilfellet for alle svenske regioner. Formålet med turen var å kjøpe snus.