Organisasjonen av oljeeksporterende stater vil holde et krisemøte for å forebygge et prissjokk på olje, i kjølvannet av den langvarige oljestreiken i Venezuela og faren for krig mot Irak.Prisene på råolje har steget 25 prosent de siste to månedene. OPEC ønsker å bringe prisene tilbake til et nivå mellom 22 og 28 dollar fatet, et prisnivå som de mener ikke hindrer vekst i verdensøkonomien.

Kuwaits oljeminister Sheikh Ahmad al-Fahd al-Sabah sier ministrene diskuterer en produksjonsøkning på 1,0 til 1,5 millioner fat olje per dag, en økning på 4 til 7 prosent i forhold til dagens tak på 23 millioner fat per dag.