FN-talsmann Hiro Ueki ville ikke gå i detaljer om betydningen av funnet, men sa at stridshodene ble oppdaget i noen bunkere som ble bygget i 1990.Under inspeksjonen ble det oppdaget 11 tomme kjemiske stridshoder og ett stridshode som må undersøkes nærmere, sa han.

Stridshodene var i utmerket forfatning og er av en type som Irak importerte på slutten av 1980-tallet, sa Ueki.

Under Golfkrigen i 1991 sendte Irak scudraketter mot Israel og Saudi-Arabia, og begge landene fryktet at rakettene kunne være utstyrt med kjemiske våpen. Rakettene inneholdt konvensjonelt høyeksplosivt sprengstoff, men funnet i dag kan tyde på at Irak har eksperimentert med kjemiske stridsmidler.