Den norske soningskøen er blitt betydelig kortere etter åpningen av Norgerhaven. 28. august, uken før Norgerhaven ble åpnet, var 1.038 dommer i soningskø. Køen er i dag redusert til 563 dommer, opplyser Kriminalomsorgen.

Norge har inngått avtale med Nederland om å leie Norgerhaven fengsel i den nordvestlige delen av Nederland fra i tre år fremover.

Fengselet har norsk ledelse, men er ellers bemannet med nederlandske fengselsbetjenter. Norgerhaven drives etter norske straffegjennomføringsregler, altså de samme regler som for fengsler i Norge.

Den første flygingen med innsatte fra Norge til Nederland gikk i begynnelsen av september, og til sammen er det nå gjennomført 13 flyginger.

Per 12. januar 2016 var det fattet 319 vedtak om overføring av domfelte til Nederland. Av disse reiser 179 etter egen søknad, de har altså samtykket i å bli overflyttet til Nederland. (©NTB)