Tirsdag kveld sa administrerende direktør Trond Michael Andersen opp sin stilling og begrunnet det med at han manglet nødvendig tillit for å kunne gjøre jobben på en god måte.

— Jeg tar til etterretning at administrerende direktør i Helse Midt-Norge trekker seg fra sin stilling. Jeg er glad for at Daniel Haga har takket ja til å bli konstituert i stillingen som administrerende direktør, sier Bent Høie til NTB.

— Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt bekymringsmeldinger og varsling knyttet til administrerende direktørs ledelse av det regionale helseforetaket. Det er bakgrunnen for de endringer som nå er skjedd i ledelsen av helse Midt-Norge, fortsetter helseministeren.

Direktørens avgang kommer én dag etter at Marthe Styve Holte gikk av som styreleder i helseforetaket med øyeblikkelig virkning.

— Vi jobber nå med å supplere styret, og regner med at dette er på plass før november. Jeg er glad for at nestleder i styret, Ola Strand, vil fungere som styreleder. Dette bidrar til god kontinuitet i arbeidet i regionen, sier helseministeren. (©NTB)