Organisasjonene har opprettet «røde knapper» på sine nettsider slik at folk kan melde fra om hatkriminalitet, skriver Vårt Land. De tre organisasjonene er Antirasistisk Senter, Det Mosaiske Trossamfund og LLH — Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. De har alle valgt ulike betegnelser på sine «røde knapper», men felles for dem er at de oppfordrer alle som har blitt «tråkket på» - som LLH formulerer det - til å si fra.

Det mosaiske trossamfunn oppfordrer også folk som er blitt utsatt for trakassering til å anmelde det til politiet.

Oslo er foreløpig det eneste politidistriktet som jobber systematisk med hatkriminalitet, mens svenskene har kommet betydelig lenger. KrFs Kjell Ingolf Ropstad, som er nestleder i Stortingets justiskomité, sier til avisen at han vil ta svenskenes erfaringer opp med justisministeren.

— Slik jeg ser det kan vi med fordel se mot Sverige. For én ting er sikkert: Vi må intensivere arbeidet mot hatkrim. (©NTB)