SVALBARD: En 17 år gammel gutt mistet livet og fire andre ble skadd, to av dem alvorlig, da isbjørnen gikk til angrep på leiren deres ved Hampusfjellet på Von Postbreen fredag.

– Det er ikke vanskelig å konkludere med at det er uheldig at snubleblusset ikke gikk av og at de fire rifleskuddene ikke fungerte, sa assisterende sysselmann Lars Erik Alfheim.

Han vil ikke spekulere i om leiren ikke var forsvarlig satt opp.

– Foreløpig har vi lagt vekt på å klarlegge hendelsesforløpet. Så må vi foreta en vurdering av bevisene vi har funnet.

Bjørnen var utmagret, og det er derfor grunn til å tro at den gikk til angrep fordi den var sulten.

Bakken for hard

Rundt leiren var det satt opp en trekant med snubletråd med et snublebluss midt på hver side. Blussene sto montert på trestenger, men fordi bakken var for hard, var ikke stengene slått ned i jorda, men støttet opp med steiner.

– Det blir bare en teori om det var grunnen til at blusset ikke gikk av som det skulle da isbjørnen passerte. En annen teori er at patronen har falt ut. Da vi kom dit lå patronen uavfyrt på bakken med splinten ved siden av. Selve stangen den var montert på, sto skjevt, og snubletråden lå nede, sier sysselmannsførstebetjent Arild Lyssand til NTB.

De to andre snubleblussene var i orden.

– Da bjørnen gikk gjennom tråden, tok tråden stangen med seg.

Femte forsøk

I det isbjørnen gikk til angrep på 17-åringen, kom en av lederne, Michael Reid, ut på plassen med rifla.

– Han tok ladegrep, men skuddet gikk ikke av. I stedet ble patronen kastet ned på bakken. Det er for tidlig å si hvorfor dette ikke fungerte. Dette gjentok seg fire ganger. Da skiftet isbjørnen fokus og gikk til angrep på lederen, forklarte Lyssand.

Til tross for at han ble hardt skadd, klarte Reid å summe seg såpass at han tok en av patronene som lå på bakken, la den i kammeret og drepte bjørnen med et hodeskudd.

Tre våpen

De 13 britene i leiren hadde med seg tre våpen – en rifle og to signalpenner.

– Den andre lederen forsøkte å hjelpe ham. Han hadde en signalpenn og prøvde å avfyre den, men også det mislyktes. Han forsøkte så å kaste stein på bjørnen. Så ble også han angrepet, sier Lyssand.

En av leirdeltakerne var vitne til det som skjedde, og hans forklaring stemmer godt overens med det de øvrige har forklart om hendelsesforløpet.

– Han gikk inn i teltet til de to lederne og dro våpenet til seg, men rifla var tom. Han fant heller ikke ammunisjon, sier Lyssand.

Sendt hjem

De åtte som kom uskadd fra angrepet, dro fra Svalbard søndag morgen. To av de skadde er fortsatt i Norge og blir sendt hjem med ambulansefly mandag. De øvrige 78 deltakerne befant seg søndag i hovedleiren i Tempelfjorden, men vil bli sendt hjem så fort som mulig.

Lørdag annonserte administrerende direktør Peter Pearson i British Schools Exploring Society, som organiserte leiren, at ekspedisjonen blir avsluttet.

Sysselmannen vil foreta ytterligere noen avhør og undersøke våpenet og ammunisjonen.

– I tillegg vil det være behov for å se på det britiske selskapets rutiner vedrørende denne typen turer, sa Alfheim.