Nå har statsråden sendt brev til alle landets skoler og skoleeiere etter at hun og kollega Tora Aasland (SV) møtte representanter for støttegruppen for de etterlatte etter 22. juli-angrepene.— Det er god nok fleksibilitet i dagens regelverk til å tilpasse opplæringen på ulike måter og disse må aktivt benyttes, skriver Halvorsen. I brevet tar hun initiativ til et nettverk for berørte skoler, blant annet for å utveksle erfaringer om hvordan elevene kan ivaretas best mulig.

Hun påpeker også at det er mulig å søke om å få beholde retten til videregående opplæring selv om man må avbryte eller utsette skolegangen. Også andre muligheter for tilrettelegging trekkes fram, blant annet muligheten for selvstudium, og SV-statsråden minner om at det er måloppnåelse som skal avgjøre om eleven får karakter, ikke telling av timer og dager med fravær. (©NTB)