Vannføringen ventes imidlertid ikke å nå nivået for femårsflom i større vassdrag, opplyser Norges vassdrags— og Energidirektorat (NVE).

Spesielt tettbygde strøk vil være utsatt for oversvømmelser.

Mye vann i bakken, kombinert med intens nedbør, gir økt risiko for jordskred. Dette gjelder spesielt i terreng med bratte skråninger og langs elver og bekker med stor vannføring.

Flomvarselet gjelder ikke nødvendigvis for regulerte vassdrag, der reguleringen kan virke flomdempende, ifølge NVE. (©NTB)