Dette er en alvorlig utvikling ettersom alkoholrelaterte leverskader ofte har et dødelig utfall, påpeker eksperter som har deltatt på United European Gastroenterology Week (UEGW) i Paris. Høyt alkoholkonsum øker risikoen for skrumplever eller leverkreft betraktelig.

— I tillegg til mengden alkohol virker det som om måten det drikkes på også spiller en rolle, sier professor Massimo Pinazi fra forskningskomiteen i UEGW i en pressemelding.

Mage- og tarmspesialister ved universitetet i Firenze har registrert at hyppig inntak av alkohol over lengre tid svært ofte fører til en alvorlig tilstand av skrumplever. Men også drikkevaner der man inntar store mengder alkohol på kort tid, slik mange gjør i helgene, kan føre til alvorlige leverskader. Dette gjelder også selv om det ukentlige alkoholinntaket ikke overstiger grensen for det som regnes for å være helseskadelige mengder.

Leveren klarer ikke å tilpasse seg et så stort inntak av alkohol på så kort tid, forklarer professor Pinazi.

Inntil nylig var slike alkoholvaner spesielt utbredt i nordlige og sentraleuropeiske land, men nå har ungdom fra alle deler av Europa fått lignende vaner, noe som er en svært foruroligende utvikling, mener ekspertene på UEGW-konferansen. (©NTB)