Budskapet ble mer dagsaktuelt enn noen kunne forutse da Kristin Halvorsen ble invitert til kirken i mai. Temaet var «Verdier — mer enn oljefondet», og dagens tekst handlet om Jesus' oppgjør med dem som demonstrerte sin rikdom ved å legge mye penger i tempelkisten. Jesus framhevet i stedet en fattig enke som ikke ga av sin overflod, men av sin fattigdom. En annen tekst var Paulus' formaning til romerne om å betale skatt til den som skal ha skatt og toll til den som skal ha toll. Under gudstjenesten bidro prestene Knut Sand Bakken og Dag Iversen.

Kristin Halvorsen tok utgangspunkt i at det ikke har vært mye opsjoner på Torshov øst i Oslo, men mye solidaritet.

— Når styreledere gir toppledere gunstige avtaler, sammenligner de seg alltid oppover. Det blir pinlig hvis ens eget selskap ligger på bunnen. Men når det gjelder å redde verden fra klimatrusselen, sammenligner man seg heller med dem som går sakte fram. Sammenligningen avgjør hvilke veivalg vi gjør, sa Kristin Halvorsen.

Hun brukte et bilde av besteforeldre som spiller kort med barnebarna ved kaffebordet. De gjør som regel sitt beste for at barna skal vinne. (©NTB)