Avtalen, som de to selskapenes styrer godkjente onsdag, innebærer at ANB formelt blir kunde av NTB og dermed mottar NTBs nyhetstjeneste for distribusjon til sine aviskunder i A-pressekonsernet. ANB vil fortsatt håndtere alle kundeforhold overfor A-pressens aviser.Som en del av avtalen overføres åtte årsverk fra ANBs nyhetsredaksjon til NTB.

NTBs sjefredaktør og administrerende direktør Pål Bjerketvedt og hans kollega Hallgeir Westrum i ANB sier i en felles uttalelse at de er meget godt fornøyd med avtalen.

— Vi er meget godt fornøyd med at A-pressens aviser igjen vil benytte innhold fra NTB. Dette er aviser som naturlig hører hjemme i NTB-fellesskapet. A-pressen er også en av de største eierne i NTB, og samarbeidet harmonerer dermed også med eierskapet, sier Bjerketvedt.

— Vi er godt fornøyd med at vi er kommet til enighet. Avtalen med NTB innebærer at vi nå kan konsentrere oss om å tilrettelegge innhold og innholdsløsninger for A-pressens aviser. NTBs løpende nyhetsdekning er av beste kvalitet og vil spille en avgjørende rolle for at vi kan håndtere leverandørrollen til A-pressens aviser på en best mulig måte, sier Westrum. (©NTB)