– Vi skal nå undersøke om det foreligger et brudd på konkurranselovens paragraf 10 om ulovlig samarbeid i form av fastsettelse av priser, sier Marita Skjæveland, nestleder for avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har fulgt nøye med på drivstoffmarkedet gjennom flere år. I 2016 startet tilsynet med særskilt markedsovervåking. Dette var som følge av at tilsynet vurderte at konkurransen i dette markedet var vesentlig begrenset.

Pålagt å sende inn info

Overvåkingen innebærer at aktører i markedet er pålagt å sende inn informasjon om blant annet priser, salgsvolum og innkjøpsvilkår til Konkurransetilsynet på halvårlig basis.

– Det at Konkurransetilsynet åpner en etterforskningssak, innebærer ikke at selskaper under etterforskning er skyldige i lovbrudd. Konkurransetilsynet vil i det videre arbeidet med saken fokusere på å hente inn ytterligere informasjon, med det formål å kunne avkrefte eller bekrefte en mistanke om brudd på konkurranseloven i form av ulovlig samarbeid, understreker Skjæveland.

Konkurransetilsynet opplyser at de ikke har anledning til å gå mer konkret inn i den aktuelle saken.

Sju leverandører har levert

Ifølge E24 kommer det i Konkurransetilsynets postlister fram hvem som så sent som i sommer leverte informasjon om prissetting. Dette er Circle K, Uno-X Energi, St1 Norge, Oljeleverandøren AS, Olje og Energisenteret, Certas Energy og Best Stasjon.

Kommunikasjonssjef Knut Hilmar Hansen i Circle K Norge bekrefter overfor næringslivsnettstedet at de har gitt tilsynet tilgang til informasjonen de etterspør.

– Circle K er opptatt av rettferdig konkurranse og jobber systematisk med å opptre i tråd med alle lover og regelverk til enhver tid. Det at Konkurransetilsynet åpner en etterforskningssak, innebærer ikke at selskaper under etterforskning er skyldige i lovbrudd, sier Hansen.