KRISTIANSAND: Byggekostnadene for boliger økte med 0,3 prosent fra februar til mars i år. På ett år har byggekostnadene økt med 7,2 prosent, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som ble lagt frem nå mandag formiddag.

— Jeg er litt overrakset over at materialprisene går opp med 0,6 prosent. Det er noe høyere enn vi hadde ventet. Dette tyder ikke på en nedgang i materialprisene de neste månedene, men heller en lavere vekst enn det vi har hatt før, sier Kjell Senneset, sjeføkonom i Prognosesenteret til NA24 Kristiansand.

Kostnader til bygging av boligblokker økte mest sist måned med 0,4 prosent, mens kostnadene for eneboliger økte med 0,3 prosent. Materialkostnadene økte med respektive 0,8 og 0,5 prosent i samme periode, ifølge SSB.

Eneboliger øker mest

Fra mars i fjor til mars i år har kostnadene for eneboliger bygget av tre økt mest, med 7,4 prosent. For boligblokker er økningen på 6,8 prosent.

Senneset peker på at det er materialkostnadene som drar opp indeksen sist måned.

— SSB har ikke fått inn lønnsoppgjøret i statistikken. Da vil kostnadene øke ytterligere, mener sjeføkonomen.

Senneset tror at en reduksjon i boligbyggingen kan være med på å senke byggekostnadene fremover. Blant annet falt igangsettingen av nye boliger kraftig i januar.

Økt produktivitet

— En slik reduksjon kan bidra til at man får en nedgang i byggekostnadene, inklusive de delene av byggebransjen som ikke fanges opp av indeksen, blant annet produktiviteten. Produktiviteten kan gå opp, fordi det er vanlig at entreprenørene kvitter seg med den mist produktive arbeidskraften når produksjonen av boliger går ned, forklarer Senneset.

Med oppbremsingen i byggingen av nye boliger, har enkelte varslet en reduksjon i byggekostnadene på 10-20 prosent fremover.

— En slik nedgang er bare tull, det er alt for høy lønnsvekst til at det skal gå. Da måtte man legge seg på en linje som gir store tap for boligbyggerne, eller få til en ekstrem økning i produktiviteten, mener Senneset.