PST-vurde­ring i 2018: Mulighet for at Bråthen kunne utføre et lavskala angrep