– Vi er stadig mer bekymret for utviklingen. Vi ser at vi har et høyt antall smittede. Det etterfølges av en økning i innleggelser, og med de scenarioene som nå foreligger, så ser det ut til at antall smittede vil gå dramatisk opp i løpet av den nærmeste tiden, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

I en modellering av smittesituasjonen beregner FHI at det om tre uker kan bli opp mot 90.000 og 300.000 nysmittede og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltakene ikke bremser epidemien betydelig.

– Dette er et scenario som er forbundet med stor usikkerhet, og vi har ikke lagt inn en stor effekt av tiltakene som nå er implementert, sier Vold.

– Haster med tiltak

FHI har gitt råd til regjeringen om å innføre nye tiltak.

– Det haster med å bremse covid-19-epidemien med betydelige tiltak slik at ikke omikronvarianten forårsaker en epidemibølge som gir enorm sykdomsbyrde og fullstendig overbelaster helsetjenesten. Formålet er å redusere og flate ut denne bølgen, heter det i en ny risikovurdering fra FHI om omikronvarianten av koronaviruset.

Selv om omikronvarianten skulle gi mindre alvorlig sykdom hos den enkelte, vil den store spredningen likevel føre til betydelig flere innleggelser enn i dag, ifølge instituttet.

– Omikronvarianten vil allerede i desember forårsake en bølge med mange syke, mange innleggelser, betydelig belastning på helsetjenesten og betydelig belastning på samfunnet, blant annet gjennom utbredt sykefravær, skriver FHI.

Stor uro

Også i Helsedirektoratet møtes utviklingen med stor uro.

– Det som bekymrer oss mest med den nye varianten, er at antall registrerte tilfeller ser ut til å dobles hver andre eller tredje i dag i Storbritannia og Danmark. Det viktigste nå er å følge med på spredningen av omikron i ulike aldersgrupper, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Estimater indikerer at smitteveksten nå skjer like raskt i Norge, skriver FHI i risikorapporten, men påpeker at det hefter stor usikkerhet ved estimatene.

De siste ukene har registrerte omikrontilfeller skutt i været. I forrige uke ble det registrert 660 tilfeller av omikron, mot 293 tilfeller uka før.

Selv om tiltakene som ble iverksatt 8. desember, reduserer smitten med 15 prosent, vil omikron likevel øke raskt og føre til mellom 20 og 170 sykehusinnleggelser per dag, anslår FHI.

Heller ikke en tredje dose kan være tilstrekkelig for å bremse smitten. Grunnen er at nivåene av antistoffene i vaksinene faller betydelig på bare noen måneder.

– Det er trolig at det samme vil skje etter en tredje dose, skriver FHI i rapporten.

Press på helsesektoren

Det er 358 koronapasienter innlagt på sykehus mandag, 27 flere enn søndag. Dette er nok en rekord for antall innlagte.

– Helsesektoren er nå under stort press og har vært det en stund. Både på grunn av covid-19, men også på grunn av fravær blant ansatte og andre luftveisinfeksjoner og mangler på vikarer. Så det er flere faktorer som virker inn, sier Vold.

VG skriver mandag at regjeringen ønsker å samarbeide med Forsvaret og apotekene om vaksinering. I et møte med kommuner, FHI, Helsedirektoratet og statsforvaltere har helseministeren ifølge avisens opplysninger varslet at nye tiltak kan bli presentert på en pressekonferanse klokka 20 mandag kveld.

– Vi har gitt råd til regjeringen om ytterligere kontaktreduserende tiltak, og også noen målrettede tiltak. Og så er det regjeringen som fatter beslutningen, sier Vold.

Omikronbekymring

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) bekrefter at koronatiltakene må strammes inn på nytt.

– Situasjonen er alvorlig. Smittespredningen er for høy. Og vi er nødt til å treffe tiltak for å begrense den utviklingen, sier statsministeren til NTB.

Det er omikronvarianten som utfordrer oss, fastslår statsministeren.

– Omikron endrer spillereglene. I dag har vi ikke nok kunnskap om mutasjonen, sier Støre.