Det var i juli i år at to svært skadde griser som skulle slaktes ble plassert i bås sammen med andre griser, selv om Fatland hadde blitt varslet om at de måtte settes i egne båser, skriver VG.

Regelverket krever at slakteriene skal ha egne binger til syke og skadde dyr.

Mattilsynet konkluderer med at slakteriets handlinger påførte dyrene stor og unødig lidelse. Driftssjef ved Fatland, Per Øvrebø, sier hendelsen skyldtes en feil av en ansatt, og at alle som er tilknyttet fjøset har fått repetert rutinene for å forhindre lignende tilfeller i framtiden.

Det er ikke første gang Fatland-slakteriet er involvert i et tilfelle av brudd på dyrevelferdsloven. I 2009 ble det dømt til foretaksstraff på 300.000 kroner etter at sauer som skulle slaktes ble stående og vente i flere dager og ble feilfôret.

I 2006 ble slakteriet midlertidig stengt av Mattilsynet etter at en av de ansatte gikk til angrep på en tilsynsinspektør.