EU krever at oppdretterne reduserer mengden av et rosa fargestoff i fôret.Laksen får sin rosa farge fordi den spiser reker og krill. Forbrukerne forventer at oppdrettslaks også skal være rosa, selv om den ikke har anledning til å jage rosa krepsdyr.

Derfor tilsetter oppdretterne et rosa fargestoff i fôret, canthaxanthin.

Nå viser det seg at dette fargestoffet kan være skadelig for menneskers syn. EU-kommisjonen krever derfor at andelen canthaxanthin reduseres med to tredeler fra desember.

EUs regelverk vil også gjelde i Norge.

Norsk laks blir ikke grå av den grunn. Vi vil i stedet tilsette et annet fargestoff i fôret, asthaxanthin, som ikke er farlig, sier Henrik Stenwig, direktør i Fiskeri— og Havbruksnæringens Landsforening (FHL).

Han synes likevel EU-kommisjonen overreagerer, og hevder man må spise bortimot 300 oppdrettslaks om dagen for å få øyeskader.

EUs politikk kan virke konkurransevridende, siden chilenske oppdrettere ikke rammes av de samme reglene som norske, mener FHL.

Mens Chile kan fortsette å bruke canthaxanthin, er det grunn til å frykte at prisene på fargestoffet som norske oppdrettere må bruke, vil øke. Dermed kan også prisene på norsk oppdrettslaks øke, sier Stenwig.

Chiles er den nest største leverandør av oppdrettslaks til EU, etter Norge.