POT foretok uriktige beslag, behandlet beslagene uriktig og får også ansvaret for medielekkasjer om etterforskningen. POT skiftet fra nyttår navn til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).Stortingets kontrollorgan for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) overleverte fredag sin årsmelding for 2001 til stortingspresident Jørgen Kosmo (Ap). En stor del av meldingen omhandler POTs håndtering av etterforskningen mot den tidligere spionsiktede journalisten Stein Viksveen, daværende utenrikskorrespondent for Stavanger Aftenblad. Siktelsen mot Viksveen ble henlagt etter bevisets stilling, etter tre års etterforskning.

¿Viksveen-saken har vært viktig for oss fordi den går så sentralt inn i kjernen av den kontrollvirksomhet utvalget gjør. Vi skal påse at det ikke begås urett mot noen, sier utvalgets leder Leif Mevik.