Barnematdirektivet åpner for vitamintilsettinger som norske helsemyndigheter har sett på som uønsket og til dels helsefarlige. Helsemyndighetene har varslet tiltak for å demme opp for mulige skadevirkninger, men langt fra alle tiltak er gjennomført selv om ny grøt nå kan kjøpes i butikkene.Vi følger tidsplanen for iverksettelse av tiltakene. Hovedtyngden iverksettes i 2003 og 2004, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Sosial— og helsedirektoratet.

Barnematdirektivet innebærer minimumskrav til tilsetting av vitaminene A og D i grøter som bare skal tilsettes vann.

Haga Rimestad sier at helsemyndighetene samarbeider med matvareindustrien, og den har lagt seg på EUs minimumskrav for tilsetting. Det er ingen barn som kommer i faresonen, heller ikke storspisere av barnegrøt, sier hun.