Tallet på innsatte økte i 2002 med 2,6 prosent, mens økningen året før var på 1,1 prosent. Dette viser tall fra Justisdepartementets eget statistikkontor.Ved utgangen av fjoråret var 2.166.200 amerikanere å finne bak lås og slå. 1,2 millioner sonet i delstatsfengsel, 665.000 satt i lokalt fengsel, 151.000 satt i føderalt fengsel mens over 110.000 satt i offentlig eller private ungdomsfengsel.

8.700 var i tillegg innesperret i en av immigrasjonsmyndighetenes fengsler eller leire.