Engelsk og walisisk politi registrerte i fjor rundt 9.000 saker der væpnede personer var innblandet, skrev London-avisen Sunday Times (http://www.timesonline.co.uk ) i dag. Dette var en økning på over 20 prosent i forhold til året før.Londons assisterende politimester Tariq Ghaffur mener rapartistenes "gangsta"-tilbedelse og generelle hyllest til kriminelle bidrar til å alminneliggjøre skytevåpen.

Han sier til avisen The Observer (http://www.observer.co.uk ) at glamoriseringen spesielt gjør inntrykk på unge menn. Han nevner gruppen So Solid Crew fra Sør-London som ett eksempel på folk som gjør våpen til høyeste mote.

Samtidig roser han den kvinnelige rapartisten Ms Dynamite for hennes støtte til politiets antivåpen-kampanje blant ungdom.