Opprørerne fra FARC-geriljaen skal ha krysset grensen fra Venezuela. Dødstallene er de høyeste siden fredsforhandlingene brøt sammen i februar.Ifølge hæren var 21 av de drepte geriljasoldater, mens 17 var regjeringssoldater. 12 regjeringssoldater ble såret i kampene, som pågikk onsdag og torsdag.

Hæren hevder at opprørerne senere trakk seg tilbake til en base i Venezuela. Hæren i Venezuela benekter at det finnes noen opprørsbase i landet. Forholdet mellom de to nabolandene har vært anspent de siste årene på grunn av anklager om at Venezuelas president, Hugo Chavez, har et positivt forhold til FARC-geriljaen.