En mann ringte kort tid senere til nyhetsbyrået AFP og sa at Al-Aqsa-martyrenes brigade sto bak aksjonen. Denne gruppen skal ha direkte tilknytning til Arafats egen organisasjon Fatah.¿Vi vil øyeblikkelig ta de nødvendige skritt for å gjøre slutt på disse aksjonene og stanse de som står bak dem. Vi vil ikke sky noen anstrengelser for å lykkes med dette, het det i en erklæring fra Arafats hovedkvarter i Ramallah på Vestbredden torsdag kveld.

¿Vi vil fortsette vårt arbeid for at general Zinnis reise skal vise seg vellykket, het det videre. Den amerikanske eks-generalen Anthony Zinni forsøker på oppdrag fra president George W. Bush å mekle fram en våpenhvile mellom israelerne og palestinerne.

Bush gjentok i en tale i delstaten Texas torsdag at den palestinske lederen må gjøre mer for å stanse volden. USAs utenriksminister Colin Powell snakket kort tid etter eksplosjonen i Jerusalem personlig med Arafat på telefon.