Storbanken DNB var først ute og meldte om renteøkning før helgen, og mandag fulgte Sparebank 1 SR-Bank opp med samme renteøkning.

Både Nordea og Sparebank 1 SMN i Midt-Norge oppgir samme grunn som de øvrige bankene for å sette opp utlånsrenten, nemlig ønsket om å styrke egenkapitalen ytterligere etter at myndighetene har varslet skjerpede rammevilkår.

Nordea varsler at rentene for vanlig boliglån settes opp med inntil 0,30 prosentpoeng og rentene på Boliglån UNG med 0,20 prosentpoeng. Renteendringen skjer med virkning fra 14. mars 2013 for nye boliglån, og fra 25. april for eksisterende boliglån.

Sparebank 1 SMN i Trondheim varsler at endringen for lån til privatkunder vil gjelde fra begynnelsen av mai for eksisterende kunder og fra 20. mars for nye. Banken varsler også at den vil gjennomføre renteendringer for bedriftskunder i løpet av april.

Forbrukerrådet er svært skeptisk til bankenes renteendringer og mener at bankene kan bruke av sine store overskudd til å innfri kravet om økt egenkapital istedenfor å la kundene betale. (©NTB) (©NTB)