Helsedirektoratet mener at hvis trinn fire blir gjennomført nå, vil det trolig vil føre til økt smittespredning, skriver de i sitt faglige grunnlag, som de leverte til regjeringen onsdag 1. september.

– Med dagens smittetall må det antas at smitten kan spre seg fra uvaksinerte til én-dosevaksinerte eller andre sårbare grupper, skriver direktoratet.

De trekker også fram at Folkehelseinstituttets ukentlige modellering antyder at tallet på smittede og koronapasienter på sykehus kan fortsette å øke de neste to-tre ukene.

Direktoratet skriver at den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 prosent av befolkningen som er 18 år og eldre, er vaksinert med to doser.

– Det er en ambisjon at dette er gjennomført innen fire til seks uker, skriver de.

Åpner for større publikum

De anbefaler ingen store endringer i dagens tiltak, men anbefaler likevel at det åpnes for at flere kan komme på arrangementer med koronasertifikat når det er faste, tilviste plasser.

De vil oppjustere fra 3.000 til 5.000 personer og 50 prosent kapasitet på innendørs arrangementer med faste, tilviste plasser, og fra 7.000 til 10.000 og maksimalt 50 prosent kapasitet på tilsvarende arrangementer utendørs.

På regjeringens pressekonferanse klokka 12 blir det trolig kjent om de følger direktoratets anbefaling.

Anbefaler utredning av tredje vaksinedose

I det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet kommer de også med en anbefaling til Helsedepartementet om å be Folkehelseinstituttet utrede om innbyggere i Norge bør få en tredje vaksinedose.

Direktoratet skriver at det i den senere tid har kommet data som kan tyde på at immuniteten etter blant annet mRNA-vaksine avtar raskere enn tidligere antatt.

De viser til at det nylig er rapportert fra Israel at effekt mot alvorlig sykdom har falt til rundt 55 prosent hos personer over 65 år som mottok andre dose Pfizer i januar. Det er også rapportert tilsvarende trender fra Storbritannia og USA.

Flere land tilbyr nå sine innbyggere en tredje vaksinedose.