Det sa Marit Arnstad til pressen etter gruppemøtet i partiet onsdag formiddag.

– Vi ser fram til dette samarbeidsprosjektet de neste fire årene, sa Arnstad.

Arnstad blir selv parlamentarisk, mens Geir Pollestad blir nestleder. De blir dermed ikke statsråder i den nye regjeringen. Sigbjørn Gjelsvik blir vara for partiets parlamentariske ledelse, og han blir dermed sittende på Stortinget.

Sps parlamentariske leder sier at mange hadde spørsmål og kommentarer på møtet, men at den ble vedtatt enstemmig.

– Vi hadde en veldig god runde på gjennomgangen av de forskjellige områdene, sier hun.

Ordknapp

Arnstad ville ikke gå i detalj på innholdet i plattformen, utover å slå fast at den inneholder «mye god Ap- og Sp-politikk».

– Plattformen er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom Ap og Sp. Det er mye gjenkjennelig politikk fra begge partier, sier hun.

Hun fremhever at SV vil bli regjeringens foretrukne budsjettpartner i Stortinget på spørsmål om hvorvidt partiet kan tenkes å hente støtte fra KrF og Venstre.

– Jeg har betonet behovet for å samarbeide i Stortinget når vi har en mindretallsregjering, det blir et viktig ansvar for alle. Vi får se an underveis hvordan det utvikler seg, men Sp og Ap går til SV i spørsmålet om budsjett, som er det vi har foran oss nå i høst.

Hun avfeide pressens spørsmål om regjeringskabal, og sier hun selv ikke har planer om å forlate rollen som parlamentarisk leder med det første.

– Jeg gleder meg til å være parlamentarisk leder og har ikke tenkt på noen andre posisjoner nå, sier hun.

Vedum til Hurdal

Etter at stortingsgruppa hadde godkjent resultatet av forhandlingene på Hurdal, kom en ordknapp Trygve Slagsvold Vedum ut døren.

– Marit tar det, sa Trygve Slagsvold Vedum og siktet til at partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, skulle informere om godkjenningen.

– Nå skal jeg til Hurdal, sa Sp-lederen før han hastet videre.

Kort tid i forveien hadde Aps stortingsgruppe godkjent den nye regjeringsplattformen.