Kommuner med borgerlig ordfører brukte i fjor bare 6 kroner mer per innbygger til private helsetjenester enn kommuner styrt av en ordfører fra de rødgrønne. Det viser en analyse NTB har gjort av Statistisk sentralbyrås kostratall over kommunenes innkjøp av tjenester fra private i kommunehelsetjenesten.

De 17 Frp-ordførerne kjøpte inn minst private helsetjenester i fjor med 282 kroner per innbygger. SV-ordførerne brukte til sammenligning mer enn dobbelt så mye og endte på 536 kroner per innbygger. Det er nøyaktig like mye som Høyre-kommunene bruker.

Høyre-kommunene topper lista med 536 kroner per innbygger.

Analysen viser at det er Ap-kommunen Lødingen i Nordland som bruker mest på private med 1.771 kroner per innbygger. 17 kommuner oppga i fjor at de ikke kjøpte tjenester fra private. (©NTB)