Blair er Midtøsten-utsending for den såkalte Kvartetten, bestående av USA, EU, Russland og FN. Han har hatt stillingen siden han for fire år siden gikk av som britisk statsminister. Tirsdag diskuterte han veien videre mot en palestinsk stat med utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).– Vi har utvekslet synspunkter om prosessen, eller mangelen på prosess, om forhandlinger om en tostatsløsning. Vi har også diskutert forberedelsene til New York i september hvor giverlandsgruppen skal møtes, sa utenriksminister Støre på en kort presskonferanse på Grand Hotel.

Israels grenserBlair ville ikke love noe gjennombrudd i forhandlingene før FNs hovedforsamling kommer sammen i New York til høsten, og han avviste heller ikke at det kan bli vedtatt en resolusjon i FNs hovedforsamling som godkjenner en palestinsk stat.

– Men det beste vil være en forhandlingsløsning, sa Blair på pressekonferansen og påpekte at det må to parter til for å skape fred. Skulle en palestinsk stat bli erklært ensidig uten en avtale med Israel, betyr det at Israels krav om sikre grenser ikke blir innfridd.

Han sa også at grensene fra før seksdagerskrigen i 1967, som USAs president Barack Obama la vekt på ved flere anledninger i mai, er blant de grunnleggende forholdene i en fredsløsning, og at forhandlerne «før eller siden» vil måtte forholde seg til dette.

Takket NorgeBlair benyttet anledningen til å takke Norge som leder av den såkalte giverlandsgruppen for palestinerne.

– Om det er noe som har fungert de siste årene, så har det vært arbeidet fra giverlandsgruppen. Støtten har vært til enorm hjelp for mennesker på Vestbredden og i Gaza. Palestinerne har som følge av dette klart å forberede seg til å opprette en stat. Det som er synd, er at dette ikke har blitt fulgt opp med fremskritt i den politiske prosessen. Det skal vi forsøke å gjøre noe med nå, sa Tony Blair. (©NTB)