På samme måte som i de tørkerammede delene av USA er maisdyrkerne spesielt hardt rammet.

— Vi har fått mindre enn 10 prosent av regnet som faller i et normalår. 100 prosent av maisavlingene er skadd, sier bonden Zoltan Pinkert fra området Baranja nordøst i Kroatia.

Ifølge Pinkert er situasjonen katastrofal, og de samlede tapene for kroatiske bønder er beregnet til 1,5 milliarder kroner.

I nabolandene Bosnia og Serbia er situasjonen enda verre. Her er bøndenes tap anslått til henholdsvis 5,9 og 12 milliarder kroner.

Problemene for bosniske jordbrukere skal være de verste siden borgerkrigen i landet tok slutt i 1995. Situasjonen forverres av den generelle politiske handlingslammelsen som skyldes maktdelingen mellom de største etniske gruppene i Bosnia. (©NTB)