Vil vurdere DNA-bevisene i Baneheia-saken på nytt

Gjenopptakelseskommisjonen vil innhente en ny uavhengig, sakkyndig vurdering av DNA-erklæringen som ligger til grunn for dommen mot Viggo Kristiansen.

Publisert:

Gjenopptakelseskommisjonen med leder Siv Hallgren skal vurdere Viggo Kristiansens ønske om å få Baneheia-saken rettsbehandlet på nytt. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

  • NTB
  • Erlend Olsbu
  • Eivind Kristensen

OSLO/KRISTIANSAND: Kommisjonen tar sikte på at oppnevningen kan skje i første halvdel av februar, og at det kan foreligge en sakkyndig rapport i løpet av april, opplyser de i en pressemelding.

Kommisjonen foreslår å oppnevne en rettsgenetiker ved Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i København som sakkyndig. Rettsgenetikeren skal gjøre en ny vurdering knyttet til det såkalte DNA-beviset i saken.

Det er første gang kommisjonen oppnevner en rettsgenetiker for å se på DNA.

– Det virker veldig unødvendig. Slik saken står nå skal den gjenåpnes. Det er vel det kommisjonen bekrefter når den ber om ytterligere en sakkyndig, sier Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, til Fædrelandsvennen.

Forsvarer Arvid Sjødin ser ikke poenget med ny sakkyndig-vurdering. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Les også

Baneheia-avgjø­relse utsatt igjen

Les også

Gjenopptakelseskommisjonen fatter ikke vedtak i Baneheia-saken før jul

Skal vurdere rapporter

Kommisjonsleder Siv Hallgren sier til Fædrelandsvennen at de ønsker en uavhengig vurdering av DNA-analysene som ble gjort i Spania i 2000 og 2010.

– Sakkyndige skal se på alle rapportene de har fått i begge omganger. Rapportene viser litt ulike ting, sier Hallgren til Fædrelandsvennen.

Analysen i 2000 ble lagt fram for byretten som dømte Kristiansen, mens analysen ti år senere ble lagt fram for den forrige Gjenopptakelseskommisjonen i forbindelse med Kristiansens første begjæring.

Hallgren sier den nye sakkyndige ikke skal gjøre nye analyser av DNA.

– Hvorfor kommer dette nå?

– Det er nå kommisjonen arbeider med saken, sier Hallgren.

– Hvorfor er det viktig at DNA-analysene vurderes på nytt?

– Det er et av to hovedanførsler fra den dømte, og da er det viktig for oss å gå inn i dette bevismateriale.

– Kjenner gjenopptakelseskommisjonen på presset som er i denne saken?

– Det er mye oppmerksomhet i denne saken, men jeg tror at denne kommisjonen er opptatt av å gjøre en grundig vurdering.

To hovedfunn

Kristiansens forsvarer har pekt på to hovedfunn som han mener er bevis på at hans klient er uskyldig, og som gjør at kommisjonen må gå med på at saken skal behandles på nytt.

Det ene er at vurderinger som er gjennomført av en norsk og en britisk DNA-ekspert, ifølge Sjødin viser at DNA-funn som er gjort på åstedet, ikke kan brukes som bevis.

Det andre er at en sakkyndigutredning ifølge Sjødin viser at telefonen til Kristiansen ikke kan ha vært på åstedet da drapene ble begått, fordi den da ville ha slått inn på én av seks basestasjoner i nærheten.

– Den nye sakkyndigvurderingen vil vise usikkerhetsmomenter også for kommisjonen. Når det sammenholdes med utelukkelsesbeviset på telefonen, vil de ikke ha mulighet til å avslå begjæringen om gjenopptakelse, sier Sjødin til NTB.

Behandler gjenopptakelse for sjette gang

Forslaget til valg av sakkyndig og mandat er sendt til Viggo Kristiansens forsvarer, påtalemyndigheten og bistandsadvokatene for uttalelse.

Kristiansens begjæring om gjenåpning av Baneheia-saken er fortsatt under behandling i kommisjonen. Det er sjette gang kommisjonen vurderer om Baneheia-saken skal behandles på nytt i retten.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Dommen hadde ti års minstetid.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Arvid Sjødin
  2. Kristiansand
  3. Gjenopptakelseskommisjonen
  4. DNA
  5. Krim