– Statistisk sett løslates ikke personer i slike saker i en førstegangsfengsling, det skjer omtrent aldri. Men hvis det noen gang skal skje, mener jeg det er i denne saken, sa Tom Hagens forsvarer da han møtte pressen etter onsdagens fengslingsmøte i Nedre Romerike tingrett.

Forsvareren står fast på at han mener politiet har et magert grunnlag til pågripelse av Hagen, og han stiller seg undrende til at politiet mener Hagen har drevet med villedning under etterforskningen.

– Det undrer meg at de kan komme til den konklusjonen med grunnlagsmaterialet jeg er kjent med, sier Holden.

Preget

Tom Hagen ble tirsdag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen (68). Hun er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Onsdag ble ektemannen Hagen framstilt for varetektsfengsling.

– Han er preget av situasjonen, men svarte godt og ryddig på de spørsmålene han fikk, sier forsvareren.

Hva slags spørsmål Hagen fikk ønsker ikke Holden å svare på. Selve fengslingsmøtet gikk for lukkede dører, noe Holden selv var imot.

– Det sier litt om hvordan jeg ser på bevissituasjonen. Jeg har vært åpen for at dette er noe allmennheten skulle få innsyn i, sa Holden og sier at han oppfatter mistankegrunnlaget mot Hagen langt svakere enn det inntrykket han får når han ser i mediene.

– Spesielt

Politiet ba om at Tom Hagen varetektsfengsles i fire uker, men Holden er klar på at hans klient bør settes fri.

– Jeg synes det er overraskende, både med hensyn til at mistankegrunnlaget er svakt og at det påberopes bevisforspillelse 18 måneder etter hendelsen. Det er også spesielt etter mine ører, sa Holden.

Selve møtet gikk for seg i ryddige former, sier Holden.

– Jeg oppfatter politiets opptreden som ryddig og synes det var et godt og dekkende innlegg fra politiets representant, som ga et klart bilde av hva de bygde sin mistanke på. Og så vekter jeg deres argumenter annerledes, sa Holden.

Kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett var ved 18.30-tiden ennå ikke klar.