– Antallet som starter å motta ytelsen holder seg stabilt, og det kan derfor tyde på at økningen i stor grad skyldes at flere fortsetter på ytelsen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Ved utgangen av september mottok 146.274 personer AAP, som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år, ifølge Nav.

I andre kvartal sluttet rundt 11.700 personer å motta AAP, en reduksjon på 1200 personer fra året før. Nedgangen gjelder alle aldersgrupper, foruten dem i aldersgrupper 60 og eldre, hvor det er en svak økning på rundt 2 prosent.

For dem i aldersgruppen 18 til 29 år og 30 til 39 år er nedgangen på rundt 14 prosent i antall som slutter å motta ytelsen.

Flere med psykiske lidelser mottar AAP. I tredje kvartal var det 4600 flere psykisk syke som mottok ytelsen.

– Det er allikevel en klar tendens til at antall med psykiske lidelser øker spesielt blant de unge. Blant dem med psykiske lidelser er det en spesielt stor økning i antall med posttraumatisk stresslidelse, sier Holte.

Det har også vært en økning i antall med fibromyalgi, samt «slapphet og tretthet», legger han til.

Oslo har færrest mottakere, men er også er det fylket der antallet øker mest. Det er 3,6 prosent av befolkningen i Oslo som mottar AAP. I Agder, som er det fylket der flest mottar ytelsen, er andelen 5,4 prosent. I landet for øvrig er tallet 4,3 prosent.