Bakgrunnen for beklagelsen er en klage fra småbarnsmoren Lene Nilsen fra Åsane, som besøkte Bergens nye legevakt før jul i fjor. I klagen sa hun blant annet ifra om brudd på taushetsplikten, dårlig tilrettelegging for barn, rusede personer i køen og fare for spredning av smittsomme sykdommer, skriver NRK.

I januar ba fylkeslegen i Hordaland om at legevaktledelsen måtte følge opp klagen fra Nilsen og oppklare mulige misforståelser og feil. Det har legevakten nå gjort.

— Vi beklager at brukeren samlet sett fikk et dårlig tilbud. Vi har hatt en del innkjøringsproblemer. Spesielt rundt juletider var det stor pasientpågang, ikke minst av barn. Vi hadde sykefravær blant ansatte og vanskeligheter med å få inn vikarer, sier fungerende legevaktsjef og overlege Torbjørn Hiis Bergh til NRK.

I svarbrevet fra Bergen legevakt skriver etatssjef Brita Øygard blant annet «Dette er jo noe som må skjerpes inn. Vi velger jo å tro at dette skyldes ren ubetenksomhet. Uansett så er det uakseptabelt og vi har gitt tilbakemelding til de ansatte at dette ikke skal forekomme» om punktet om brutt taushetsplikt.

— At de følger opp er positivt. Dette er en erkjennelse av at de ikke har gjort en god nok jobb, sier Lene Nilsen om svaret fra legevakten. (©NTB)