I snitt var 80.600 personer registrert som helt ledige i 2015. Mange er bare ledige i en kort periode.

— Selv om ledigheten nå øker har vi et velfungerende arbeidsmarked. Mange opplever perioder med arbeidsledighet, men de fleste kommer raskt i jobb eller utdanning igjen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ved utgangen av januar var 93 300 personer registrert som ledige hos Nav, noe som det tilsvarer en ledighet på 3,4 prosent av arbeidsstyrken. (©NTB)