I tillegg til å opprettholde dødsdommene, dømte ankedomstolen i Kairo fem andre personer til fengsel på livstid for delaktighet i uroen. Av de øvrige tiltalte i saken ble 28 benådet, mens andre igjen ble dømt til kortere fengselsstraffer.

Egypt hadde stålsatt seg for ny uro etter lørdagens avgjørelse i ankesaken, og det gikk som ventet.

I Port Said samlet rundt 2.000 demonstranter seg ved havna, slik at bilferjetrafikken over Suezkanalen ble blokkert. Samtidig kunne militærpolitiet fortelle at fortøyningene var blitt løsnet på flere båter, tilsynelatende for å forstyrre skipstrafikken. Port Said ligger ved Suezkanalens nordlige utløp.

Samtidig strømmet fotballpøbler ut i gatene i hovedstaden Kairo, der en politiklubb ble stukket i brann. Ifølge egyptisk presse var dette hevn for at et politihelikopter hadde sirklet over lokalene hvor supporterne var samlet.

Senere ble det meldt at også hovedkvarteret til det egyptiske fotballforbundet sto i flammer. (©NTB)