Demonstrasjonen var den siste i rekken av protester mot behandlingen av soldater i landets forsvar. Den ble utløst av dødsfallet til vernepliktssoldaten Jejhun Gubadov 7. januar.

Omkring 500 mennesker, de fleste unge opposisjonelle, møtte fram i Baku, hvor de ropte budskap som «Ingen dødsfall i forsvaret». Enkelte holdt også bilder av Jejhun Gubadov.

Gubadovs bortgang er det siste i rekke av mistenkelige dødsfall i Aserbajdsjans væpnede styrker de siste årene. Bare i fjor døde 77 soldater i hendelser som ikke var relatert til strid, ifølge en lokal aktivistgruppe. (©NTB)