Mens EU mener direktivet om offshore-sikkerhet må innføres i Norge på grunn av EØS-avtalen, står norske myndigheter på at det ikke er relevant for Norge. Det har vært situasjonen helt siden EU vedtok reglene i 2013. — Vi er enige om å fortsette å lete etter gjensidig akseptable løsninger, sier EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič på spørsmål fra NTB etter et møte med olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i Oslo fredag.

Šefčovič understreker at målet for begge parter er best mulig sikkerhet for personellet som jobber offshore.

Men Liens holdning til direktivet er klar:

— EØS-avtalen slår utvetydig fast at den norske kontinentalsokkelen ikke er en del av EØS-avtalen, slår han fast. (©NTB)