I en kunngjøring fra den amerikanske forsvarsledelsen heter det at krigsflyene bombet to anlegg med tilknytning til det irakiske flyvåpenet, det ene i Al Kut og det andre i An Nasiriyah, henholdsvis 160 og 270 kilometer sørøst for Bagdad.Koalisjonens fly gjennomførte dagens angrep etter at irakisk luftvernartilleri og bakke-til-luft raketter ble avfyrt mot fly som patruljerte den sørlige flyforbudssonen, het det i den amerikanske kunngjøringen.

USA og Storbritannia opprettet såkalte flyforbudssoner over de nordlige og sørlige delene av Irak etter Golfkrigen, og har siden patruljert disse og gjennomført en rekke angrep mot irakiske mål. Flyforbudssonene har ikke hjemmel i noen FN-resolusjon.