Vi vil vurdere det i løpet av helgen, sier Meling til NTB.Han har skriftlig protestert flere ganger på siktelsen overfor Politiets sikkerhetstjeneste, og også overfor Riksadvokaten etter at det ble kjent at statsadvokaten og Politiets sikkerhetstjeneste har tatt opp med Riksadvokaten den generelle forståelsen av bestemmelsen i straffeloven (paragraf 104a) som Krekar er siktet etter.

Meling sier til NTB at han også vil ta opplysningene i Aftenposten fredag opp i en henvendelse til utenriksminister Jan Petersen. Ifølge avisens opplysninger satte norske myndigheter, etter initiativ fra USA, i gang prosessen som fikk mulla Krekar arrestert da han mellomlandet i Nederland.

Ifølge Meling har opplysningene i avisa betydning for hele sakskomplekset.

Allerede 14.september, etter å ha fått saksdokumentene og sett hvor lite de bygde på, gikk vi ut og sa at saken var et politisk spill. Dette er blitt benektet hele tiden, men nå kommer det opplysninger som styrker vår sak og svekker troverdigheten til norske myndigheter og viser deres unnfallenhet og manglende respekt for rettssikkerheten, sier Meling.