President George W. Bush var klar torsdag da han møtte Italias statsminister Silvio Berlusconi i Det hvite hus. Bush sa etter samtalene med "min venn Silvio" at han fortsatt håper politisk press skal få Saddam Hussein til å gi etter.Bush stiller seg åpen for å sende Saddam i eksil, uten at verken tid eller sted ble antydet. Saudi-Arabia og andre land i Midtøsten har antydet både eksil og andre måter å få Saddam til å gi fra seg makten i Irak på — uten å ty til krig.

Bush møtte torsdag også Saudi-Arabias utenriksminister Saud al-Faisal, som er i Washington for å be president Bush om å gi våpeninspektørene mer tid. Spørsmålet om eksil kom ikke opp under samtalene med al-Faisal, ifølge saudierne fordi utenriksministeren ikke tror Saddam frivillig gir fra seg makten.

Storstilt kampanjeBush og utenriksminister Colin Powell er i gang med en storstilt kampanje for å sikre støtte for et eventuelt militært felttog i Irak - ikke bare blant medlemmene i FNs sikkerhetsråd, men i verdensopinionen generelt.

Diplomatiet har snart uttømt alle mulighetene for en fredelig løsning på Irak-spørsmålet, og Bush-administrasjonen ser på 14. februar som en viktig skillevei.

Da skal lederen for FNs våpeninspektører Hans Blix komme med en ny statusrapport til Sikkerhetsrådet. Blix og hans kollega Mohamed ElBaradei er invitert til Bagdad til politiske samtaler før de legger siste hånd på rapporten.

Blix sa torsdag at han ikke har bestemt seg for om det er verdt å dra til Irak. Han la til at så langt har irakerne ikke endret sin holdning til inspektørene, til tross for mange fagre ord om at det skulle skje.

Den svenske sjefinspektøren er blitt stadig mer skeptisk til irakerne, som til stadighet bryter med prinsippene som Sikkerhetsrådet har lagt til grunn i sine resolusjoner, senest 1441 fra 8. november i fjor.

Splittet EUBush var oppglødd over støtten fra europeiske ledere som Berlusconi hadde med til Det hvite hus. Statslederne fra fem EU-land, i tillegg til Polen, Tsjekkia og Ungarn har skrevet under et opprop med støtte til Bushs Irak-strategi.

Presidenten hadde torsdag telefonkontakt med Sveriges statsminister Göran Persson og statsminister Jose Barroso i Portugal. Men det blir først når Storbritannias statsminister Tony Blair kommer til Camp David fredag at "neste skritt" blir drøftet inngående. Under krigsrådet mellom de to vil tidspunktet for en militæraksjon være et hovedpunkt.

EU er dypt splittet i synet på den videre Irak-linje, og etter hvert kan Frankrike komme i en kinkig situasjon. Frankrike og Tyskland leder an i kritikken av USAs linje, men Bush vil ikke ha noe problem med å avskrive Tyskland.

Tyskerne har gjort det klart at landet ikke under noen omstendighet vil akseptere krig i Irak. Frankrike vil derimot kunne stemme for krig hvis bevismaterialet mot Saddam Hussein er tilstrekkelig overbevisende.

Hard medfartUSAs viseutenriksminister Ricard Armitage og FN-ambassadør John Negroponte fikk hard medfart i Senatets utenrikskomité torsdag. Demokratene gikk svært knallhardt ut og krevde klargjørende svar.

Jeg vil vite hva som foregår, og jeg vil ha klart svar, sa Christopher Dodd fra Connecticut. Dere skal til uken orientere Sikkerhetsrådet, og da er det bare rett og rimelig at Senatet blir holdt orientert, sa en kampglad Dodd.

Negroponte hadde vanskelig for å komme til orde, men bekreftet at for øyeblikket støtter USA inspeksjonslinjen. Demokratene var tydeligvis ikke fornøyd med svarene, og det vil bli nye høringer i utenrikskomiteen neste uke.

FN-ambassadøren spiller en viktig rolle i arbeidet med å overbevise Sikkerhetsrådet om at Saddam må bort. Bush-administrasjonen med et fjell av bevismateriale - "det rene Himalaya", ifølge kilder i Det hvite hus.