Hvorfor skal staten tilby kost og losji for folk som har fått prøvd sin sak på en skikkelig måte, har fått nei og egentlig skal ut av landet? De er jo da som andre i samme situasjon, bare ulovlige innvandrere som bør oppsøke sitt konsulat eller politiet og forlate landet, sier Nordby til P4.På mottak sitter i dag 2.000 asylsøkere med endelig avslag. De venter på transport ut av landet, en ordning som årlig koster over 200 millioner kroner i kost og losji.

UDI-direktørens forslag er sendt til regjeringen. UDI mener sakene bør havne på politiets bord heretter. Politiet sliter i dag med at mange asylsøkere rømmer fra mottak mens de venter på transport ut av landet.

Knut R. Mikkelsen, politimester i Politidirektoratet, mener at forslaget isolert sett kan føre til at de uønskede asylsøkerne blir enda mer vanskelig å spore opp.