KRISTIANSAND: — I Kristiansand steg boligprisene i gjennomsnitt med 14 prosent i løpet av fjoråret. Likevel ser vi at folk bruker mye mindre av inntekten på å betale renter. Det gjelder for den enslige førstegangsetablerer så vel som for unge og etablerte par, forteller Gustav J. Sædberg jr. Som leder for Norsk Eiendomsmeglerforbund på Sørlandet, konstaterer han at prisøkningen for alle typer boliger i Kristiansand har økt med to prosent mer enn landsgjennomsnittet. Agder eksklusive Kristiansand, ligger på landssnittet med en prisstigning på 12 prosent.- For meg var det litt overraskende at prisstigningen ble såpass stor i fjor, sier Sædberg jr. Og for 2005 lyder prognosene på at prisene forventes å stige med gjennomsnittlig åtte prosent. Har man så i mente at meglerbransjene ved inngangen til fjoråret antydet at boligprisene i snitt ville stige med sju prosent, mens det ble 12 prosent, får man en ny bekreftelse på mulige avvik mellom prognose og fakta.- Det er meget vanskelig å være spåmann, sier megleren.Han synes likevel det er all mulig grunn til å merke seg at rentefall og inntektsvekst bidrar til at boligutgiftene har sunket for alle - til dels kraftig.- For en enslig førstegangsetablerer utgjør rentene nå 16 prosent av inntekten, mens denne andelen i 2002 var oppe i hele 36 prosent, påpeker Gustav J. Sædberg jr..En noenlunde tilsvarende endring finner man for både det unge og det etablerte paret.- Dette viser også at dagens boligeiere har en rimelig robust økonomi og god evne til å tåle en eventuell renteøkning, sier han.Også rentenivået er det vanskelig å spå om. Men for det nærmeste halvåret er det iallfall ingen signaler om noen økning, iallfall ikke i nevneverdig grad.På Sørlandet er det generelle bildet at det er flere kjøpere enn det er boliger til salgs. Slik har det vært og ser det ut til å bli framover.- I gjennomsnitt tar det nå 38 dager å selge en boligenhet på Sørlandet. Det betyr at noen blir solgt dagen etter visning, mens det for andre tar noe lengre tid, sier Gustav J. Sædberg jr.. Han regner ikke med at det bildet vil endre seg.