OSLO: De som har tenkt å handle aksjer på billigsalg, bør ifølge Svein Haga vente ennå en stund.¿ Selv om aksjene har falt veldig mye, så er ikke aksjer billige nå i forhold til tradisjonelle målestokker, sier han til Dagens Næringsliv. Fortsatt dystre utsikter gjør at han råder småsparere fra å kjøpe aksjer, også andeler i aksjefond.Haga mener fondsforvalterne for lengst burde ha rådet folk bort fra aksjefond. Selv anbefaler han folk å vurdere å gå inn i pengemarkeds— eller obligasjonsfond. NTB