Det var 29. september 2004 mannen gikk inn i cockpiten på Kato Air-flyet og angrep flykaptein Stein Magne Lian og styrmann Kristian Markus Andresen med en turøks. Flygerne ble slått i hodet, men fikk hjelp av passasjerene til å overmanne mannen. Flyet var bare 50 meter over bakken da flygerne gjenvant kontrollen over Dornier-maskinen ved Naurstad utenfor Bodø.Den algeriske mannen, som nå soner en straff på 15 års fengsel, ble i lagmannsretten i 2005 dømt for å ha forsøkt å styrte Kato Air-flyet med seks medpassasjerer og to flygere om bord. Mannen var under sekundet fra å lykkes.

Salten politidistrikt opprettet utvisningssak etter at det forelå rettskraftig dom og 14. september i år besluttet Utlendingsdirektoratet (UDI) at han skal utvises fra Norge, skriver Avisa Nordland. Mannen blir imidlertid ikke sendt ut av landet før fengselsstraffen er sonet, tidligst i 2013. Han hadde fått endelig avslag på sin asylsøknad da han forsøkte å styrte Kato Air-flyet.

Algerieren ble i 2003 dømt i hjemlandet, in absentia, til ti års fengsel for tilhørighet til væpnede islamistiske grupper. (©NTB)