Dermed unngår selskapet at saken blir domstolsbehandlet.

Det var ved 18-tiden fredag 12. august i fjor at representanter for Statoil ASA fikk nye opplysninger om funnene Avaldsnes og Aldous Major Sør. Disse informasjonene ble meldt til Oslo Børs kl. 08.17 tirsdag 16. august.

I begrunnelsen for forelegget skriver Økokrim at det «på innsidelisten med navn på personer som mottok opplysninger relatert til de to funnene før børsmelding, unnlot selskapet for et større antall personer enten å føre dato og klokkeslett eller riktig klokkeslett for når personene fikk tilgang til opplysningene. Videre unnlot selskapet å gjøre et større antall personer kjent med de plikter det medfører å ha tilgang til innsideinformasjon, samt unnlot å angi årsaken til at de fikk tilgang til innsideinformasjon. Selskapet unnlot også å føre opp to personer på primærinnsiderlisten til tross for at de ble kjent med opplysningene før børsmeldingen ble sendt.»

Allmenne hensyn krever påtale, fastslår Økokrim og ilegger Statoil en bot på 3 millioner kroner. Hvis ikke selskapet vedtar boten, vil det under en rettssak bli lagt ned straffepåstand om 4 millioner kroner i bot, skriver Økokrim. I tillegg vil da Statoil måtte betale saksomkostningene.

Ifølge en melding fra Statoil har Økokrim konkludert med at politiet ikke mistenker noen for å ha handlet eller misbrukt informasjon fra Statoil før børsmeldingen kom den 16. august. (©NTB)