— Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet, sier SV-nestleder og barne-, familie og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Lørdag varslet hun i sin tale til SV-landsmøtet endringer i barnevernsloven, og at det biologiske prinsipp ikke lenger skal være det overordnede prinsippet i norsk lovgiving.

— Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rett til trygghet, sier Thorkildsen. (©NTB)