Den kraftig økende smittetrenden står i sterk kontrast til situasjonen i europeiske nabolag og skaper tvil om myndighetenes strategi.

I to uker har antall nye smittede variert mellom 35.000 og 40.000 per dag, og mandag steg tallet til nærmere 50.000, det høyeste siden smittetoppen i juli da deltavarianten gjorde sitt inntog.

Dødstallet har ofte vært på over 100 siden sommeren, og det totale dødstallet hittil er 138.000, det høyeste i Europa etter Russland.

På den andre siden av Kanalen registreres det 4.000 nye tilfeller per dag i Frankrike og 10.000 i Tyskland. Dødstallene er på henholdsvis 30 og 60 per dag.

– Dessverre har Storbritannia for tiden et høyere covid-19-nivå enn de fleste sammenlignbare land, ikke bare når det gjelder positive tester, men også innleggelser på sykehus og dødsfall, sier professor Jim Naismith ved Oxford-universitetet.

Gapet mellom Storbritannia og land på kontinentet er blitt et tema, selv om statsminister Boris Johnson, som selv var på sykehus med covid-19, tar det med ro og sier at man alltid visste at høsten ville bli utfordrende.

Barn sprer smitte

En ekspert ved Reading-universitetet, Simon Clarke, sier at den gruppen som klart mest driver fram den økende smitten, er eldre skolebarn.

Vaksineringsraten er lav blant skolebarn, og bruk av munnbind er ikke lenger påbudt. Clarke sier at friske barn sjelden blir syke, men at de kan smitte foreldre, besteforeldre og lærere, som i noen tilfeller kanskje ikke er vaksinert eller har helseproblemer som gjør dem utsatt.

Grundigere gransking av statistikken viser at det utføres mange flere tester i Storbritannia enn i Frankrike og Tyskland, og at flere er innlagt på intensivavdelinger i de to landene, selv om antall totale innleggelser er likt.

Men mens antall innleggelser har stupt i Frankrike de siste ukene til 150 om dagen, stiger tallet i Storbritannia til opp imot 900.

Alle tiltak opphevet

I Storbritannia har alle koronatiltak vært opphevet siden juli, blant dem krav om bruk av munnbind, og det er ikke obligatorisk med krav om vaksinepass for restauranter, teatre og nattklubber, slik det gjerne er på kontinentet.

Storbritannia har for det meste brukt AstraZeneca-vaksinen, som har vist seg mindre effektiv mot deltavarianten, enn Pfizer og Moderna som er de vanligste ellers i Europa.

Storbritannia startet også vaksineringen tidligere, noe som vekker bekymring for at virkningen av vaksinen har begynt å avta.

Holdningen til bruk av munnbind er også mer avslappet. I Storbritannia sier 15 prosent at de aldri bruker munnbind, mens i Europa er tallet 5 prosent.

Johnson som vil ha økonomien på fote igjen, er motvillig til å innføre nye tiltak, men Naismith sier at det kunne være på sin plass med enkelte tiltak som munnbindpåbud foran vintersesongen.