«Dette står til stryk.» «Vi gjør de samme feilene gang etter gang.» Det gikk hardt for seg da de styrte Norge i krisen.