DSB peker på at det nye nødnettet fungerte for brannvesenet og 110-sentralene under det landsomfattende utfallet av mobilnettet til Telenor fra fredag 10. juni til lørdag 11. juni.– Det langvarige utfallet av Telenors mobilnett, som en av samfunnets viktigste kommunikasjonskanaler, viser hvor sentralt det er å få på plass et kommunikasjonsnett som fungerer uavhengig av mobilnettet, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB.

– Nå har vi fått demonstrert hvor sårbart mobiltelefonnettet kan være. Samfunnssikkerhet og beredskap kan ikke bygges på så stor grad av usikkerhet. Det trengs mer robuste systemer og flere bein å stå på. Nødnettet vil bidra til å berge liv og helse, og det øker sikkerheten for innsatsmannskaper betydelig, fortsetter avdelingsdirektøren.

Som nasjonal brannmyndighet stiller DSB krav til brannvesenet og 110-sentralene om at det alltid skal være doble løsninger for varsling av brannmannskaper. Særlig viktig er dette for varsling av deltidsbrannmannskaper i distriktene, understreker direktoratet. (©NTB)